Δημοσιεύτηκε στην περιοδική έκδοση Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2009

included in the 2nd edition of The International Comparative Legal Guide to: Cartels & Leniency 2009; published by Global Legal Group Ltd, London

Bellamy & Child: European Community Law of Competition, 6th Edition, Oxford University Press 2008

published by PLC Cross-Border Handbooks, 2007

published in Privatisation & Public Private Partnership Review, 2006/07

published in Restructuring and Insolvency, 2005/6