Συλλογικό έργο Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού (επιμ. Δ. Τζουγανάτος), 2020

Δημοσιεύθηκε στο “The Journal of the Institute for Transnational Arbitration ITA IN REVIEW” (Volume 1, 2019, p. 74 et seq.)

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. Published by The Law Reviews.

Δημοσιεύθηκε στο “The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management” published by Thomson Reuters, trading as Sweet & Maxwell. (Volume 84, April 2018, p. 142 et seq.)

Published in Global Practice Guides, Merger Control – Chambers and Partners, 2019

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. Published by Law Business Research, 2020
For further information please visit: www.gettingthedealthrough.com