Δημοσιεύτηκε στο Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, January 2019, Issue No 1651.

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας Tεύχος 4/2019

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Τεύχος 1ο, 2019, σελ. 37 επ.)

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. Published by The Law Reviews, February, 2019

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. Published by The Law Reviews.

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. Published by Law Business Research, 2018

For further information please visit: www.gettingthedealthrough.com

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd.
Published by Law Business Research, 2018

For further information please visit www.gettingthedealthrough.com