Δημοσιεύθηκε στο «ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ» (Τεύχος 8-9/2019, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2019, σελ. 1088 επ.)

Our Civil & Criminal Litigation and Arbitration Partner, K.Papadiamantis, in his article, identified points of concern and suggested solutions for the acceleration of proceedings before the Greek civil courts. The article was published by KATHIMERINI newspaper on Sunday 29/09/2019.

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. Published by Law Business Research, 2019
For further information please visit: www.gettingthedealthrough.com

Δημοσιεύτηκε στο Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, July 2019, Issue No 1640.

Δημοσιεύτηκε στο Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, January 2019, Issue No 1651.

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας Tεύχος 4/2019

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Τεύχος 1ο, 2019, σελ. 37 επ.)