Συλλογικό έργο Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού (επιμ. Δ. Τζουγανάτος), 2020

Alexandros Kortesis in his latest article, highlights the importance of strengthening the Health System in order to control and limit the COVID-19 outbreak.
The article was published by KATHIMERINI newspaper, and it’s available here:

Δημοσιεύθηκε στο «Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας» (Τόμος 74, Τεύχος 1662, Α΄ Φεβρουαρίου 2020, σελ. 147 επ.)

Δημοσιεύθηκε στο “The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management” published by Thomson Reuters, trading as Sweet & Maxwell. (Volume 84, April 2018, p. 142 et seq.)

Δημοσιεύθηκε στο “The Journal of the Institute for Transnational Arbitration ITA IN REVIEW” (Volume 1, 2019, p. 74 et seq.)

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. Published by The Law Reviews.

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. Published by Law Business Research, 2020
For further information please visit: www.gettingthedealthrough.com