Δημοσιεύθηκε στο «Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας» (Τόμος 74, Τεύχος 1662, Α΄ Φεβρουαρίου 2020, σελ. 147 επ.)

Δημοσιεύθηκε στο “The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management” published by Thomson Reuters, trading as Sweet & Maxwell. (Volume 84, April 2018, p. 142 et seq.)

Δημοσιεύθηκε στο “The Journal of the Institute for Transnational Arbitration ITA IN REVIEW” (Volume 1, 2019, p. 74 et seq.)

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. Published by The Law Reviews.

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. Published by Law Business Research, 2020
For further information please visit: www.gettingthedealthrough.com

Published in Global Practice Guides, Merger Control – Chambers and Partners, 2019

Δημοσιεύθηκε στο «ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ» (Τεύχος 8-9/2019, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2019, σελ. 1088 επ.)

Our Civil & Criminal Litigation and Arbitration Partner, K.Papadiamantis, in his article, identified points of concern and suggested solutions for the acceleration of proceedings before the Greek civil courts. The article was published by KATHIMERINI newspaper on Sunday 29/09/2019.

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. Published by Law Business Research, 2019
For further information please visit: www.gettingthedealthrough.com