Δημοσιεύτηκε στο Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο «Ρυθμιστικό Περιβάλλον και Επιχειρήσεις» του ΣΕΒ, Φεβρουάριος 2018

Δημοσιεύτηκε στο συλλογικό έργο Κοινωνία του Κυβερνοχώρου, εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2018

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd.
Published by Law Business Research, 2017;
For further information please visit www.gettingthedealthrough.com

Δημοσιεύθηκε στο Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, Ιανουάριος 2018

Δημοσιεύτηκε στο συλλογικό έργο Το Δίκαιο ως Πυλώνας Ανάπτυξης (1ος κύκλος επιστημονικών εκδηλώσεων Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου – EPLO), 2017

published in Volume honouring Emeritus Professor Nestor E. Courakis