Δημοσιεύτηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στα Πρακτικά Συνεδρίου 28-29 Απριλίου 2017 “Η Καλή Νομοθέτηση ως Αναγκαία Προϋπόθεση μιας Δίκαιης και Αποτελεσματικής Λειτουργίας της Πολιτείας”

Δημοσιεύτηκε στο Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2017

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd.
Published by Law Business Research, 2016;
For further information please visit www.gettingthedealthrough.com.

Δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, Οκτώβριος 2016

Published in legal periodical Global Competition Review – The European Antitrust Review, 2017

Δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή, Ιούνιος 2016