Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό-ρυθμιστικό περιβάλλον για την ενίσχυση της ανάπτυξης

Δημοσιεύτηκε στο συλλογικό έργο Το Δίκαιο ως Πυλώνας Ανάπτυξης (1ος κύκλος επιστημονικών εκδηλώσεων Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου…

Η Συμβολή της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής στο Νομοθετικό της Έργο

Δημοσιεύτηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στα Πρακτικά Συνεδρίου 28-29 Απριλίου 2017 “Η Καλή Νομοθέτηση ως Αναγκαία Προϋπόθεση μιας Δίκαιης και Αποτελεσματικής Λειτουργίας της…